Projekt célja

A Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat dolgozói elkötelezettek minden külső és belső tevékenységben, hogy partnereink igényeit kielégítse. Elsősorban a gyermekek igényeinek kívánunk megfelelni, hisz a gyermek mindenek felett álló érdeke az elsődleges szempont.

Munkák központjában az esélyek növelése, a hátrányok csökkentése áll.

Jelenleg összességében 197 nevelőszülői család alkotja a hálózatot, amelyet a területi elhelyezkedés szempontjából a felelősség- és munkamegosztás vonatkozásában három körzetre került felosztásra. A kaposvári körzetben 98 fő, a nagybajomi körzetben 49 fő, a csurgói körzetben pedig 50 fő a nevelőszülők létszáma.

A nevelőszülők egyik legfontosabb feladata a megfelelő érzelmi háttér és fizikai környezet biztosítása, illetőleg a gyermekek önálló életre nevelése.

Kiemelt feladat a gyermekek iskolai felzárkóztatása, továbbtanulásának elősegítése, illetőleg a nagykorúság aktualitása szerint, az önálló egzisztencia, munkahely teremtés megalapozása, támogatása. A nevelőszülők kötelesek biztosítani azt, hogy a gondoskodásukba került gyermekek a szükségleteiknek megfelelő fejlesztési programokban részesüljenek, valamint a számukra előírt egészségügyi és mentális, pszichés terápiákon maradéktalanul részt vehessenek.

A nevelőszülők egyik alapvető feladata a kiskorúak hosszútávú sorsrendezésének, vagyis a lehetőség szerinti hazagondozásuk, vagy az örökbeadásuk elősegítése. Amennyiben a gyermekeknek van kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója, kiemelt feladat a kapcsolattartás elősegítése és javítása, mely az intézmény erre kijelölt telephelyein történik.

A kaposvári körzetben, a Zita Speciális Gyermekotthon épületében ezt az elvárást nehezen lehetséges teljesíteni, az épület potenciális helyisége, annak befogadóképessége és az érintett gyermekek, vérszerinti hozzátartozók és nevelőszülők folyamatosan magas létszáma miatt. A kissé elavult bútorzat és az egylégterű helyiség adottságai mellett, kis mértékben biztosítható a gyermekek és a vérszerinti hozzátartozók intimitása.

A pályázat segítségével felújításra kerülő épület lehetőséget biztosít a meghitt kapcsolattartásokra. Az új kapcsolattartó helység kialakításával neveltjeink, vérszerinti szülők, nevelőszülők esztétikai értékrendjük pozitívín változik, szociális és személyes kompetenciájuk fejlődik.

A pályázat keretein belül kiemelt feladat a kapcsolattartási helyszíneken a gyermekek számára megfelelő eszközök beszerzése (fejlesztő játékok illetve székek, asztalok…).

A kapcsolattartás helyiségében megforduló és jellemzően rendszerint több órán át ott tartózkodó felnőttek, magasabb és kis életkorú gyermekek magas létszáma miatt jelentős mértékben romlik a bútorzat és az egyéb ott használt eszközök állapota. Az asztalok, a székek, a szemétgyűjtők, valamint a kisebb gyermekek számára biztosított gyermek bútorok és játékok, íróeszközök folyamatosan cserére szorulnak, a kaposvári, a nagybajomi és a marcali kapcsolattartási helyiségekben is. A kapcsolattartáskor minden esetben jelentős az alacsonyabb életkorú gyermekek aránya, akik több esetben több órán át a helyszínen várakoznak. Ilyen esetekben az átmeneti foglalkoztatásuk érdekében fontos és nevelési szempontból is hasznos volna számukra fejlesztő játékokat biztosítani. A nevelőszülői tanácsadók kiemelt feladata az, hogy folyamatosan szakmai segítséget nyújtsanak a nevelőszülők számára.

Az ellátottak körében jelentős arányú azon kiskorúak száma, akik egyéni fejlesztésre, korrekciós foglalkoztatásra szorulnak, különböző okok, egyebek között fejlődési rendellenesség, mozgásban, tanulási képességekben való akadályoztatás, részképesség zavar, mentális retardáltság miatt. A nevelőszülői családok jelentős része szerény jövedelmi színvonalú egzisztenciában él, ezért a magas költségű fejlesztő játékok nem vagy kis mértékben elérhető a gyermekek számára.

A nevelőszülői családok, úgy, mint más család Magyarországon rendelkeznek háztartási gépekkel. Azonban a fokozott igénybevétel során ezen háztartási eszközök élettartama rövidül, javításra, cserére szorul. A háztartási gépek bérbeadásával célunk, ideiglenesen a hiány, nehézség megszüntetése. A nevelőszülői családok nem rendelkeznek egyidejűleg sokféle gondozási igényű gyermek ellátásához megfelelő eszközökkel. Ezen eszközök beszerzése a nevelőszülői családokra indokolatlanul nagy terhet ró, nem költséghatékony. Ezért az egyéb bérelhető eszközöknél, a 0-3 éves korosztály gondozását elősegítő eszközökre fókuszáltunk. pl: ülésmagasító, bébihordozó, kiságy stb. A bérlés lehetősége mellett a nevelőszülői tanácsadó központokba is kerülnek elhelyezésre eszközök, hiszen azonnali gondozási hely változás esetén a nevelőszülői tanácsadó feladata a gyermek elszállítása a megjelölt gondozási helyre.